Psychoterapeut

je absolvent vysoké školy, který navíc absolvuje pětiletý psychoterapeutický výcvik. To je specializované vzdělávání, které má za úkol vycvičit odborníka v konkrétní psychoterapeutické metodě. Při psychoterapii se léčí slovem a vztahem.

Jde o léčebný proces, kterého se klient aktivně účastní a který je zaměřený na zlepšení kvality jeho života. Účelem psychoterapie je dosáhnout změny v tom, jak klient sám sebe prožívá, jak o sobě a o světě smýšlí a jak se v důsledku toho projevuje.

Psycholog

je absolvent studia psychologie na vysoké škole. Diagnostikuje, zkoumá, definuje a hodnotí osobnost. Nejčastěji pracuje pomocí psychologických testů, poskytuje psychologické poradenství (např. ve škole, v zaměstnání, u policie, ve vězeňství, ve zdravotnictví) a pomáhá najít řešení v obtížných životních situacích. U dětí zjišťuje, na jaké vývojové úrovni se přibližně pohybují (zda odpovídají věku nebo jsou napřed, případně pozadu). Pokud se psycholog chce stát psychoterapeutem, musí absolvovat psychoterapeutický výcvik, případně klinickou atestaci z psychoterapie. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a předpovědět.

Psychiatr

je lékař, který absolvoval všeobecnou medicínu a následně klinickou atestaci z psychiatrie. Diagnostikuje a léčí psychické neboli duševní poruchy, a to především medikamentózně (léky nazývanými psychofarmaka), a může ordinovat psychiatrickou medikaci i k léčbě doprovodných psychických potíží somatických, tedy tělesných poruch. Pokud se chce stát psychoterapeutem, musí absolvovat psychoterapeutický výcvik. Psychiatrie se specializuje na léčbu duševních poruch.