Jak na to, když mám zásadní psychický problém chodit na chemoterapii?

Velká část onkologicky nemocných nemá s absolvováním chemoterapeutické léčby zásadnější problém z pohledu jejich psychiky. Přesto se může stát, že se někteří potýkají nejen s vedlejšími účinky podávaných látek na samotné tělo, ale také zažívají nejrůznější psychické prožitky, které jim docházení na chemoterapii komplikují. Někteří se dokonce v jejich důsledku rozhodnou v léčbě třeba i nepokračovat.

Radioterapie, čili ozařování, je účinným nástrojem v boji s bolestí

Lékaři tomu říkají radioterapie, pacienti ozařování. Pacienti mají ozařování nejčastěji spojeno s bolestí, nevolnostmi, spáleninami. Lékaři už dlouhou dobu používají radioterapii pro zmírnění, nebo odstranění bolesti, zlepšení kvality života. Odborně se tomu říká paliativní radioterapie, my pojďme mluvit o analgetické radioterapii.

Read More

Rozhovor s Pavlou Dolákovou

Psychoterapeutka a výkonná ředitelka neziskové organizace PRO Gaudia z. ú v rozhovoru promluvila o své profesi, ve které poskytuje vážně nemocným pacientům na lůžku, ale také jejich blízkým, psychickou podporu.Proč je dostupnost těchto služeb v Česku problematická? A hradí ji zdravotní pojišťovny?

Read More

Rozhovor s Martinem Pospíchalem: Dlouhodobě nemocní potřebují podporu svých blízkých a samy by neměly zůstávat ani pečující osoby

Jako psycholog pracuje PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. s dlouhodobě nemocnými a s jejich blízkými. Je předsedou psychoonkologické sekce České lékařské společnosti JEP, lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a také školitel v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Zabývá se vlivem psychiky na imunitní systém a zdraví. Zaměřuje se na téma zvládání psychické zátěže a stresu jak u pacientů po prodělaném onkologickém onemocnění, tak i osob na exponovaných manažerských pozicích a ve zdravotnictví.

Read More

Psychická odezva na chemoterapii

Dnes už není pro nikoho tajemstvím, že při vzniku chorob postihujících tělo se velmi významně spolupodílí i psychika člověka. Moderní medicína tedy léčí dohromady tělo i duši. Také se zajímá o prostředí, v jakém pacient žije, jaké má vztahy k okolí, k nejbližším. Jako lékař většinou zná lék na somatickou nemoc, tak klinický psycholog pomáhá zvládat vysilující psychickou zátěž léčby nádoru, včetně zátěže při podávání chemoterapie. Sociální pracovník pak dokáže poradit pacientovi ve věcech sociální povahy právní předpisy, důchody, návraty do zaměstnání apod.

Léčba bolesti v průběhu chemoterapie

Léčba bolesti je velmi důležitou součástí podpůrné léčby. Na jejím provádění a upravování dle vývoje stavu pacienta by se měli podílet všichni lékaři pečující o nemocného. Proto se o této otázce zmíníme podrobněji, viz také publikace pro nemocné Vorlíček, J., Ševčík, P.: Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění. Vydala Liga proti rakovině: Praha, 2005, 12 s. (http://www.lpr.cz).

Chcete se k nám přidat?
Staňte se součástí neformální Platformy.
Platforma
Chcete nás podpořit?
Můžete to udělat pomocí charitativního crowdfundingu znesnáze21: Odborná psychická podpora pro vážně nemocné pacienty
DAROVAT
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google