Online terapie se stávají novým trendem dnešní doby. Jsou stejně účinné jako ty s osobním setkáním? Pro koho jsou vhodné a kdy je nutná osobní návštěva? O tom všem jsme si povídali s jednou z terapeutek neziskové organizace PRO Gaudia.

Jaké jsou podle vás rozdíly v online terapii oproti osobním setkáním?

Při osobních návštěvách, které byly do covidu v podstatě jedinou možností, terapeut zajistí klidné bezpečné místo, kde klienta nic neruší. Terapie s osobní návštěvou mají výhodu v tom, že si klient udělá čas jen pro sebe, během cesty se na terapii může naladit a po ní má prostor probírané téma zpracovávat. Na druhou stranu online terapie může být velmi příjemná v tom smyslu, že nikam nemusíte docházet a jste ve svém bezpečném prostředí, pokud ho ovšem máte k dispozici. Pokud není možné zajistit klidné a bezpečné domácí prostředí, nebývá online terapie příliš vhodná. Nicméně částečně se to dá řešit alespoň terapií pomocí chatu nebo e-mailu, kdy klient může tímto způsobem s terapeutem komunikovat. Online terapie jsou také často jedinou možností pro imobilní klienty a pro ty, kteří by museli na terapii dojíždět pro ně příliš daleko.

Existují různé terapeutické přístupy. Hodí se online terapie pro všechny?

Dalo by se říct, že online terapie je vždy vhodná, když probíhá rozhovorem. Pokud ale terapeut využívá kromě rozhovoru i body terapii, kdy je s klientem v přímém kontaktu a provádí například masáž, tak samozřejmě terapie na dálku není možná. Online terapie není také vhodná pro děti, kdy se používá hodně neverbálních technik, jako je malování nebo práce s obrázky či figurkami. Navíc pro děti je přímý kontakt s terapeutem důležitější než pro dospělé.

Jaká technologie je nejlepší pro online terapii. Je to videohovor, telefonní hovor, chat nebo e-mail?

Z hlediska psychoterapie je online terapie novou disciplínou, která přišla s covidem. V současné době se tedy teprve rozbíhají diskuze a výzkumy ohledně různých typů online terapie (e-mail, chat, video hovor, telefonní hovor) a jejich účinnosti. Takže zatím vám nemohu dát odpověď založenou na datech z výzkumu. Při diskuzi o tomto druhu terapie se s kolegy shodujeme na tom, že je účinná podobně jako ty s osobním setkáním. Také není jednoznačné, že například videohovor by byl účinnější než telefonní hovor. V tomto hraje roli i to, co vyhovuje nejlépe klientovi. A nejdůležitější je při jakékoliv terapii to, jak se při ní klient cítí a jaký vzniká mezi klientem a jeho terapeutem vztah. To nemusí být závislé na tom, jakými technologiemi se při tom spojují.

Měl by se klient na online terapeutické sezení nějak připravit?

Je potřeba se připravit technicky. V případě videohovoru mít stabilní internetové připojení a domluvit se s terapeutem, na jaké platformě se setkají.  Na samotnou terapii na začátku příprava většinou není potřeba. Poté je možné, že terapeut zadává klientovi takzvané domácí úkoly, a tam už je tedy jakási příprava žádoucí. Může se jednat například o napsání si různých poznámek souvisejících s jeho tématem, nebo dostane za úkol něco nového vyzkoušet a podobně.

Jak najít toho správného terapeuta?

Můžete se poptat známých, jestli mají dobrou zkušenost s nějakým psychoterapeutem. Nebo hledat na internetu webové stránky neziskových organizací a jednotlivých terapeutů, které si můžete pročíst a vyhodnotit si pro sebe, zda je pro vás právě tento terapeut vhodný. Může se také stát, že napoprvé se nepodaří najít toho správného, se kterým si takzvaně sednete. Pak je dobré to nevzdávat a hledat dál. 

Co mohu od online terapie očekávat?

Do terapie přichází lidé, kteří jsou ve svém životě s něčím nespokojení – ať už se svým fungováním, nebo mají potíže ve vztazích. Klient si tedy na začátku s pomocí terapeuta definuje, co si přeje, aby se to změnilo, a jak to pak má být. Tady je však nutné zdůraznit, že důležitou roli hraje spolupráce. Tedy hodně záleží na klientovi a jeho motivaci dosáhnout změny. Na toto navazuje další důležitý faktor a to, aby se klient s terapeutem při spolupráci cítil příjemně. Mezi terapeutem a klientem musí být také důvěra. To jsou hlavní faktory pro účinnou terapii.

Dá se obecně říct, kolik je potřeba absolvovat sezení pro vyřešení jednoho problému?

To je hodně individuální záležitost. A také to dost záleží na terapeutickém přístupu, který terapeut používá. Například v případě krátké terapie zaměřené na řešení by se dalo říct, že by mělo k dosažení účinku stačit do deseti sezení. Naopak při klasické psychoanalýze je možné chodit na terapii i několik let. Rozdíly v terapii jsou obrovské a jsou dané právě zmíněnými různými terapeutickými přístupy.

A je srovnatelně účinná rychlá terapie oproti té, která trvá roky?

Pravidelně se provádí výzkumy různých terapeutických přístupů, které jsou zaměřeny právě na účinnost terapie. Měří se v nich, zda a do jaké míry se zlepšil klientův psychický stav, zda je problém vyřešený zcela nebo částečně. A výsledky těchto výzkumů ukazují, že co do účinnosti není mezi různými přístupy rozdíl.