Podle jednoduché definice pracuje tento model s člověkem jako s celistvou bytostí a pozornost věnuje nejen tělu a psychice, ale také jeho způsobu fungování v mezilidských vztazích. Člověk je totiž neuvěřitelně složitý a fascinující tvor, jehož povahu ani chování nelze snadno zredukovat na jediný aspekt.

Read More