Podle jednoduché definice pracuje tento model s člověkem jako s celistvou bytostí a pozornost věnuje nejen tělu a psychice, ale také jeho způsobu fungování v mezilidských vztazích. Člověk je totiž neuvěřitelně složitý a fascinující tvor, jehož povahu ani chování nelze snadno zredukovat na jediný aspekt.

O psychosomatice se dnes už hovoří běžně nejen mezi pacienty, ale také mezi lékaři. Bio-psycho-socio-spirituální přístup rozšířil vnímání člověka ještě o jeho fungování v mezilidských vztazích. Právě ty jsou jednou z velmi důležitých součástí života každého z nás, protože dobře fungující vztahy v rodině, s přáteli a na pracovišti výrazně ovlivňují naši psychickou pohodu a potažmo tedy i naše fyzické zdraví.

U bio-psycho-socio-spirituálního přístupu je velký důraz kladen na vzájemnou provázanost všech rovin. Jednoduše řečeno: naše fyzické zdraví ovlivňuje naši spirituální složku, naše psychické zdraví ovlivňuje tu sociální a tak dále. Co si ale představit konkrétně a jak to vlastně vypadá v běžném životě? Není nic lepšího než dvě skutečné situace, které zná asi každý:

Stres na pracovišti:

Dlouhodobý stres na pracovišti zvyšuje hladinu stresových hormonů a ovlivňuje tak krevní tlak a imunitní systém, což může vést k fyzickým komplikacím, ať už chronického nebo akutního typu (biologická složka). Pokud stres přetrvává a formuje se do chronické podoby, objeví se pravděpodobně pocity úzkosti beznaděje až deprese (psychická složka). Stres na pracovišti tak neovlivní jen samotné pracovní vztahy, ale přenese se i do vztahů soukromých. Člověk, který je z práce unavený a trpí pocity bezvýchodnosti, bude stejný i doma, při aktivitách s partnerem, rodinou nebo přáteli.  Vlivem zvýšené únavy, úzkosti a dalších pocitů spojených se stresem může po čase dojít dokonce až k celkové sociální izolaci (sociální složka). V podobných chvílích se pak člověk může obracet i na spirituální složku svého já a ztrácet víru v podstatu, která se dlouhodobě (dle názoru dané osoby) neprojevuje jako nápomocná i přes prosby/manifestace/modlitby/meditace (spirituální složka).

Fyzická aktivita:

Pravidelná fyzická aktivita zlepšuje fyzickou kondici a snižuje riziko chronických onemocnění (biologická složka). Vyplavují se při ní hormony štěstí (endorfiny), takže zlepšuje náladu a snižuje stres a má tak přímý pozitivní vliv na psychické zdraví (psychická složka). Sporty a cvičení jsou často sociálními aktivitami, při kterých udržujeme a posilujeme vztahy nebo navazujeme nové (sociální složka). Při cvičení a jiných fyzicky náročnějších aktivitách se člověk může dostat i do meditativních stavů nebo takzvaného flow. Tedy stavu, ve kterém je člověk tak ponořen do určité činnosti, že nevnímá čas a nic, kromě vykonávané činnosti, se nezdá důležité. Obojí je formou hluboké relaxace, při které často dochází i ke komunikaci s duchovní částí (spirituální složka).

Příklady ukazují, jak se jednotlivé složky bio-psycho-socio-spirituálním přístupu vzájemně ovlivňují. Pokud je jedna část narušena (například dlouhodobý stres), má to negativní dopad na části ostatní (psychické zdraví, sociální vztahy, fyzické zdraví). Naopak, pozitivní změny v jedné složce mohou mít příznivý vliv na všechny ostatní složky.

Jak s tím ale naložit? Stačí si představit všechny možné příčiny naší obecné nepohody a zamyslet se, jak nás mohou jednotlivé roviny našeho života ovlivňovat. Pokud mě trápí žaludek, mohu se ptát. Jak moc toho mám naloženo v práci? Spím hodně a kvalitně? Mám snížený nebo zvýšený apetit? Je něco, co mě trápí v rodině? V partnerských vztazích?

Bio-psycho-socio-spirituálním přístupu tedy není jen jazykolam, ale může nám v běžném životě výrazně pomoc. Zdůrazňuje důležitost nejen být v kontaktu sám se sebou, ale také například s kvalitními odborníky, kteří se v případě potřeby na člověka zaměřují v kontextu všeho, co ho může ovlivňovat a vnímají ho holisticky. Spokojený život se žije jednodušeji, když se vnímáme takoví, jací jsme, tedy komplexní a unikátní. Nebojte se obracet skrz jeden problém na odborníky z různých oblastí a naslouchejte sami sobě, svému tělu a svým blízkým.