Povědomí o Alzheimerově nemoci není malé. Většina z nás ví, že jde o jednu z příčin demence, která obnáší výpadky paměti, zmatenost, ztrátu orientace v prostoru aj. A umí gradovat do závratnějších výšin! Je námětem mnoha filmů, knih, ale i vtipů. A i tak je paradoxně možná mnohem složitější se v přímé konfrontaci s ní vypořádat nebo na ni připravit.

Read More