Lékaři tomu říkají radioterapie, pacienti ozařování. Pacienti mají ozařování nejčastěji spojeno s bolestí, nevolnostmi, spáleninami. Lékaři už dlouhou dobu používají radioterapii pro zmírnění, nebo odstranění bolesti, zlepšení kvality života. Odborně se tomu říká paliativní radioterapie, my pojďme mluvit o analgetické radioterapii.

Komu analgetická radioterapie pomáhá?

Nejčastěji je ozáření bolestivé části těla indikováno onkologickým pacientům. Velice dobrých výsledků, vedoucích k odstranění nebo alespoň zmírnění bolesti, je dosahováno u metastáz v kostech, v mozku, u jistých typů nádorů na plicích a také u karcinomu děložního hrdla, kde studie zaznamenaly i zastavení krvácení. Výčet, pochopitelně, není kompletní, rozhodnutí použití analgetické radioterapie v „léčbě“ bolesti spadá do kompetence multidisciplinárního týmu, který o onkologického pacienta pečuje. Své si musí říct nejen onkolog a radioterapeut, ale i neurolog a pacient má být vyšetřen některou ze zobrazovacích metod, aby lékaři získali celkový obraz o jeho momentálním zdravotním stavu a mohli ho společně posoudit.

Ač jsou ozařovny na naprosté většině pracovišť součástí onkologických oddělení či klinik, pomoci se zde dostává i lidem, kteří rakovinou netrpí. Nenádorová (protizánětlivá) radioterapie, ke které je využíván terapeutický RTG ozařovač, se používá zejména na tišení bolestí, způsobených degenerativními a zánětlivými onemocněními pohybového aparátu. Je nezbytné zdůraznit, že se používá až po vyčerpání rehabilitačních a ortopedických metodách léčby a není vhodná u mladých pacientů.


Typicky se jedná o:

  • záněty měkkých tkání při ostruze patní kosti;
  • záněty kloubů (tenisový/golfový loket);
  • artrózy kolenních, kyčelních a ramenních kloubů nebo zánětech kloubů (např. tenisový loket); 
  • úponové bolesti šlach;
  • zánět úponu Achillovy šlachy.

Radioterapii lze využít i v léčbě Dupuytrenovy kontraktury a induratio penis plastica – Peyronie´s disease.

Další cizí slovo: reiradiace. Co to je?

Paní Věře byla v březnu 2022 diagnostikována metastáze v páteři, pocházející z karcinomu prsu, který jí byl léčen od listopadu 2018 (chirurgicky, chemoterapií, ozařováním a následnou hormonální léčbou v kombinaci s bioléčbou).

K lékaři ji přivedly úporné bolesti bederní části páteře, vystřelující do nohy. Magnetická rezonance a následné CT potvrdily metastázi, která způsobila 77leté Věře zlomeniny obratlů.

Věra opětovně podstoupila chemoterapii, pokračuje s bioléčbou a hormonální léčbou. Jako první jí však lékaři kromě léků na bolest „předepsali“ ozařování. Po něm bolesti ustaly, nyní, po více než roce, se vrátily se stejnou úporností.

Její radioterapeut  ozhodl o reiradiaci, tedy opětovném ozáření bolestivého místa. Cíl je jediný: utišit bolest, zlepšit Věřinu kvalitu života.

Nutno přiznat, že bolesti se při reiradiaci nejdříve dramaticky zhoršily. Ač si Věra nemyslela, že jde, aby ji tělo bolelo ještě víc, je potřebné s přechodným zhoršením počítat. Je to velice individuální, svou roli zde sehrál věk Věry a skutečnost, že svalstvo měla zkrácené, předchozí bolesti způsobily, že se jakoby schoulila do sebe, svaly byly stažené, bez pružnosti, slabounké. To vše se muselo při ozařování „ponatahovat“, bylo potřeba držet ruce vzhůru, otáčet se, měnit polohy. A kde není síla, tam není výdrž. Po necelých dvou týdnech od poslední ozařovací dávky se její stav konečně zlepšil, bolesti skutečně ustoupily.

Více informací: https://www.mou.cz/document/file/4752?dl=0;

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/informace-pro-nemocne-trpici-dlouhodobou-bolesti/

https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2020/06/04.pdf

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/lecba-bolesti-1/