Dnes už není pro nikoho tajemstvím, že při vzniku chorob postihujících tělo se velmi významně spolupodílí i psychika člověka. Moderní medicína tedy léčí dohromady tělo i duši. Také se zajímá o prostředí, v jakém pacient žije, jaké má vztahy k okolí, k nejbližším. Jako lékař většinou zná lék na somatickou nemoc, tak klinický psycholog pomáhá zvládat vysilující psychickou zátěž léčby nádoru, včetně zátěže při podávání chemoterapie. Sociální pracovník pak dokáže poradit pacientovi ve věcech sociální povahy právní předpisy, důchody, návraty do zaměstnání apod.