Léčba bolesti je velmi důležitou součástí podpůrné léčby. Na jejím provádění a upravování dle vývoje stavu pacienta by se měli podílet všichni lékaři pečující o nemocného. Proto se o této otázce zmíníme podrobněji, viz také publikace pro nemocné Vorlíček, J., Ševčík, P.: Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění. Vydala Liga proti rakovině: Praha, 2005, 12 s. (http://www.lpr.cz).