24. 2. 2023 Schůzka s MUDr. Olgou Kunertovou, zástupce ČAP, diskuze o společných cílech ČAP a PRO Gaudia ve směru dostupnosti psychoterapeutické péče pro vážně nemocné a pro jejich blízké osoby.

Reflexe odpovědi z Ministerstva zdravotnictví na naši výzvu, aby se otevřelo téma psychosociální podpory hrazené zdravotními pojišťovnami, jako mezikroku mezi krizovou intervencí a psychoterapií. 

S ohledem na velmi nízký nárůst klinických psychologů se nelze spoléhat, že bude dostatečný počet klinických psychologů, kteří poskytují psychoterapii hrazenou pojišťovnou.

Závěr: Je třeba hledat jiné zdroje pro zajištění psychoterapeutické podpory pro nemocné a jejich blízké.