6. 10. 2023 Schůzka s MUDr. Olgou Kunertovou, zástupce ČAP, nad problematikou psychoterapeutické podpory pro blízké nemocných osob.

V případě, že by blízcí nemocných měli nárok na psychoterapeutickou podporu hrazenou pojišťovnou, museli by dostat psychiatrickou diagnózu, což považujeme za stigmatizující. Strach a stres z nemoci blízkého člověka nelze považovat za psychiatrickou diagnózu.

Závěr: Zkonzultovat možnosti obrátit se o radu a podporu na Ministerstvo práce a sociálních věcí, jelikož nemoc člena rodiny vnímáme jako element, který má silný vliv na jeho blízké a může členy takto zasažené rodiny ohrozit nejen po ekonomické, fyzické, ale i psychické stránce.