20. 1. 2023 – Schůzka s Ing. Annou Krbcovou, tajemnicí Asociace Dítě a rodina o nedostupnosti psychoterapeutické podpory pěstounským rodinám a rodinám, kde je vážně nemocný člen.

Reflexe odpovědi z Ministerstva zdravotnictví na naši výzvu, aby se otevřelo téma psychosociální podpory hrazené zdravotními pojišťovnami, jako mezikroku mezi krizovou intervencí a psychoterapií.  Diskuze nad hledáním cesty, kterak zpřístupnit psychoterapeutickou podporu rodinným příslušníkům.

Závěr: Je třeba se soustředit nejen na jednotlivce, ale na rodinu jako systém, kde jeden, či více členů potřebuje psychoterapeutickou podporu