18. 12. 2023 Společná schůzka všech členů neformální Platformy, na kterou byla za Českou asociaci pro psychoterapii (ČAP) přizvána také MUDr. Olga Kunertová.

Na schůzce byly předány informace o činnosti jednotlivých organizací během roku a také novinky z ČAP ohledně připravované změny zákona o psychologických a psychoterapeutických službách. ČAP společně s UPA ČR (Unie psychologických asociací ČR) otevřeli o novém zákoně odbornou debatu. Cílem je široký konsensus napříč odbornou obcí. Legislativní úprava, která zatím v Česku chybí, by přinesla přehlednost a vyšší dostupnost psychoterapie i psychologie, nižší náklady pro stát a transparentní prostředí pro odborníky v oboru.

Nezisková organizace PRO Gaudia informovala za Platformu o spolupráci s Nadací OSF a dalších krocích, které povedou přes Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jednotliví členové Platformy dodají za svých organizací praktické informace, které budou využity jako podpůrné argumenty pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Závěr: I nadále budeme společně spolupracovat na zlepšení dostupnosti psychické podpory pro nemocné a jejich blízké. Nemoc člena rodiny vnímáme jako element, který má silný vliv na jeho blízké a může členy takto zasažené rodiny ohrozit nejen po ekonomické, fyzické, ale i psychické stránce. Rozhodli jsme se proto obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému bude na začátku roku 2024 odesláno Memorandum s faktickým rozborem aktuální situace.