4. 12. 2023 Společná schůzka Nadace OSF a neziskové organizace PRO Gaudia k dalším krokům na MPSV.

Společná diskuze o možnostech konkrétní spolupráci s podporovateli. Finalizace „one page“ dokumentu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a vyhledávání konkrétních kontaktů na kompetentní osoby na MPSV.

Advokacii se PRO Gaudia z.ú. věnuje od roku 2022 a je jedním z jedenácti členů neformální platformy, která se svojí činností zaměřuje na zvýšení povědomí o potřebnosti a lepší dostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné. Činnost této platformy dlouhodobě podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.