21. 9. 2023 Společná schůzka Nadace OSF a neziskové organizace PRO Gaudia k dokončení mapy klíčových hráčů, začlenění pacientských organizací a dokumentu pro MPSV.

V rámci získání další podpory pro advokační činnost chceme navázat spolupráce s dalšími pacientskými organizacemi, skupinou podporovatelů a spojenců. Do konce roku vznikne „one page“ dokument pro Ministerstvo práce a sociálních věcí s věcnými argumenty týkajícími se nedostupnosti psychické podpory pro nemocné a jejich blízké (s konkrétními daty pomohou spřátelené pacientské organizace).

Advokacii se PRO Gaudia z.ú. věnuje od roku 2022 a je jedním z jedenácti členů neformální platformy, která se svojí činností zaměřuje na zvýšení povědomí o potřebnosti a lepší dostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné. Činnost této platformy dlouhodobě podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.