1. 9. 2023 Schůzka se zástupci Nadace OSF k finalizaci cíle a stanovení klíčových hráčů.

Společnou diskuzí a sdílením zkušeností docházíme ke konkrétním cílům a krokům, které v rámci zdravotního systému mohou vést ke lepší dostupnosti psychické podpory pro všechny nemocné i jejich blízké. Vyhledáváme také konkrétní relevantní kontakty na zainteresované odpovědné osoby na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Advokacii se PRO Gaudia z.ú. věnuje od roku 2022 a je jedním z jedenácti členů neformální platformy, která se svojí činností zaměřuje na zvýšení povědomí o potřebnosti a lepší dostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné. Činnost této platformy dlouhodobě podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.