4. 7. 2023 Druhá společná schůzka s Nadací OSF, vytvoření stromu problému a hledání možnosti řešení v rámci systémových změn.

Cílem setkání je hlubší seznámení zástupců Nadace OSF s problematikou nedostupnosti psychické podpory. Na základě společné diskuze vzniká strom problému, který reflektuje aktuální stav a pomáhá k vyhledání a rozvoji dalšího řešení stávající situace včetně praktických budoucích kroků.

Advokacii se PRO Gaudia z.ú. věnuje od roku 2022 a je jedním z jedenácti členů neformální platformy, která se svojí činností zaměřuje na zvýšení povědomí o potřebnosti a lepší dostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné. Činnost této platformy dlouhodobě podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.