12. 4 . 2023 První seznamovací společná schůzka se zástupci Nadace OSF.

Cílem setkání je v rámci advokacie navázat a rozvíjet vzájemnou spolupráci. Nadace OSF a její zástupci mají v tomto směru bohaté znalosti a praktické zkušenosti z předchozích projektů. Na první schůzce proběhlo seznámení z činností neziskové organizace PRO Gaudia a jejími zástupci a také s neformální platformou, jejíž vznik PRO Gaudia iniciovala. Zástupci Nadace OSF byli uvedeni do problematiky nedostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné a jejich blízké.

Advokacii se PRO Gaudia z.ú. věnuje od roku 2022 a je jedním z jedenácti členů neformální platformy, která se svojí činností zaměřuje na zvýšení povědomí o potřebnosti a lepší dostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné. Činnost této platformy dlouhodobě podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.