Když se při běžných aktivitách nemůžete nadechnout

Takzvaná CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je pomalu postupující onemocnění plic, které trvale zužuje dýchací cesty. Na počátku nemoci i v jejím průběhu dochází k chronickému zánětu průdušek. Dochází též k poškození plicních sklípků.

Tím se ztěžuje dýchání a vlivem toho se snižuje příjem kyslíku do krevního oběhu. Dochází k oslabení kardiovaskulárního systému a svalů, které pak již nemohou naplno pracovat.

Příznaky nemoci

Mezi příznaky patří úporný kašel, vykašlávání hlenu nebo dušnost. Příznaky přicházejí pomalu. Onemocnění se projevuje dušností zpočátku jen při námaze. Ale příznaky se s délkou trvání nemoci zhoršují.

Tyto obtíže pak vedou ke snížení tělesné aktivity, což spouští začarovaný kruh. Omezená tělesná aktivita negativně ovlivní celkovou kondici i svalovou sílu a napříště omezí další tělesnou aktivitu.

Stádia nemoci

Chronická obstrukční nemoc plic má čtyři stádia: lehká, středně těžká, těžká a velmi těžká CHOPN.

V prvním stádiu přetrvává kašel, tvoří se hlen a potíže omezují člověka v případě intenzivní zátěže. V druhém stádiu už se objevuje chronický kašel a závažněji se zužují dýchací cesty. Tyto příznaky rostou na intenzitě i ve třetím stádiu, kdy už mohou člověka omezovat při některých každodenních činnostech. Při velmi těžké CHOPN je člověk neustále dušný, kvalita života je značně zhoršena. Pacient má omezenou účast na běžném životě. Často už nemůže pracovat a většina jeho každodenních činností vyžaduje asistenci. Někteří potřebují kyslík nebo dýchací přístroj.

Kvalita života a deprese

Kvalitě života nemocných s CHOPN se věnovalo několik prací. U nemocných v pokročilejším stádiu (zpravidla v třetím a čtvrtém) nastávají často nepřekonatelné potíže, které jim zamezují účastnit se běžného života. Přejít ulici nebo jít nakoupit je pro ně nemožné, protože „to nezvládnou udýchat“. Setkávání s přáteli mimo stěny vlastního domova je nepředstavitelné. Jejich koníčky se omezují na sedavé aktivity jako je četba nebo sledování televize. Asistenci často potřebují i v případě úklidu domácnosti nebo při vaření.

Příznaky CHOPN ovlivňují také kvalitu spánku. Zatímco zdraví lidé spí v průměru 6 až 7 hodin, pacienti s touto nemocí spí v noci zhruba hodiny.  V bakalářské práci Adély Kovářové pacienti popisují své noční potíže. Budí se, protože je přepadá kašel, nebo se jim vleže hůře dýchá. Kvůli kašli a nemožnosti se nadechnout se budí několikrát za noc.

Pro výše zmíněné překážky v každodenním životě se pacienti s CHOPN častěji setkají s úzkostmi a depresí. Tak jako u jiných nemocí i v tomto případě deprese mají na průběh nemoci nebezpečný vliv a zhoršuje ji. Neléčená deprese prodlužuje délku hospitalizací a vede k celkovému zhoršení kvality života.

POPIS DUŠNOSTI DLE STUPŇŮ

1Mám dušnost jen při veliké tělesné námaze.
2Obtížně dýchám při rychlé chůzi po rovině, nebo když jdu do kopečka.
3Pro dušnost jdu po rovině pomaleji než lidé stejného věku, nebo musím zastavit, když jdu svým tempem po rovině.
4Musím se pro dušnost zastavit asi po 100 metrech nebo po několikaminutové chůzi po rovině.
5Mám takovou dušnost, která mi brání opouštět dům, nebo jsem dušný při oblékání, svlékání.

(zdroj ČOPN – https://www.copn.cz/cs/pro-pacienty/o-nemocech/chopn)

Příčiny deprese

Deprese může CHOPN i předcházet, ale se zhoršováním fyzického stavu se objevuje reaktivní deprese. Jde o situační depresi, takzvanou poruchu přizpůsobení, která nastává po traumatické události.

Jako nejúčinnější cesta ze začarovaného kruhu deprese a úzkostí se doporučuje psychoterapie v kombinaci s rehabilitací.

Rehabilitace a zdravotní cvičení mohou zmírnit dušnost a zlepšit fyzickou kondici. To má pozitivní dopad na kvalitu života. Zabraňují ztrátě svalové hmoty a výrazně snižují míru úzkostí a deprese. Patří sem například silový trénink, trénink dýchacích svalů, vibrační trénink a další.