Několik posledních desetiletí jsme svědky stále se zvyšujícího výskytu nádorových onemocnění. Díky řadě vědeckých poznatků bylo zjištěno, že na vývoji nádoru se významně podílejí vlivy zevního prostředí a mezi nimi i výživa.