Tvá výživa bude tvým lékem” hlásal Hippokrates již před 2500lety. A se slovy slavného řeckého lékaře dnes souhlasí naprostá většina lékařů i sester. 

Výživa je jedním z nejdůležitějších zevních faktorů, který má významný vliv na vznik zhoubných nádorů, ale platí to i obráceně.