Spolek Hlas pacientů vydal jednoduché návody jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a léčby karcinomu prsu a děložního hrdla.