Lidé s Aspergerovým syndromem jsou často zvýšeně citliví na různé smyslové podněty, jako jsou světlo, zvuky, dotyky nebo materiály.  Proto je žádoucí minimalizovat negativní vlivy citlivosti na smysly u aspergerů.

Každý člověk s Aspergerovým syndromem může na různé podněty reagovat jinak, takže je důležité ze všeho nejdřív najít to pravé, co každému jednotlivému pomáhá. Tím může být například nošení sluchátek s tlumičem zvuku při přecitlivělosti na hluk V případě přecitlivělosti na světlo nošení slunečních brýlí či speciálních brýlí s barevnými filtry na snížení intenzity světla. Možností, jak pomoci zmírnit nepříjemné projevy zvýšené citlivosti je však mnohem více.

Poskytnutí bezpečného prostoru

Pro lidi se zvýšenou citlivostí, aspergery nevyjímaje, je důležité mít prostor, kam se můžou schovat, pokud se cítí přetíženi smyslovými podněty, jako jsou nejrůznější zvuky, ostřejší světlo, mnoho lidí apod. Takové místo by mělo být absolutně klidné bez rušivých prvků.

Omezení podnětů

Minimalizovat nepříjemné pocity u aspergera je možné také tím, že rušivé podněty omezíme na minimum. Toho lze docílit například snížením intenzity osvětlení nebo používání tlumících materiálů.

Pomocné technologie a terapie

Ve smyslové přecitlivělosti mohou pomoci také speciální nástroje a technologie. Účinnými pomocníky jsou například sluchátka s aktivním potlačením hluku, špunty do uší, nebo nejrůznější aplikace pro snížení intenzity světla. Při zvládání smyslové přecitlivělosti jsou účinné terapie a různá cvičení, která pomáhají zvyšovat tolerance vůči podnětům. Odborníci v oblasti autismu nebo senzorické citlivosti mohou poskytnout cenné rady a podporu. Konzultace s odborníkem může pomoci identifikovat specifické strategie pro konkrétního jednotlivce.

Komunikace a porozumění

Zapomínat by se nemělo ani na otevřenou komunikaci s lidmi v okolí aspergerů. Ostatní by měli vědět o specifických potřebách a hranicích osoby s Aspergerovým syndromem.