První zářijový den proběhla již třetí schůzka neziskové organizace PRO Gaudia a Nadace OSF, která byla stejně jako první dvě, věnována advokacii. Společnou tvůrčí diskuzí vzniká konkrétní advokační strategie, stanovují se její cíle a určují se konkrétní kroky, které v rámci zdravotního systému mohou vést ke lepší dostupnosti psychické podpory pro všechny nemocné i jejich blízké.  

Advokacii se PRO Gaudia z.ú. věnuje od roku 2022 a je jedním z jedenácti členů neformální platformy, která se svojí činností zaměřuje na zvýšení povědomí o potřebnosti a lepší dostupnosti psychické podpory pro vážně a dlouhodobě nemocné. Činnost této platformy dlouhodobě podporuje také Ministerstvo zdravotnictví ČR.