Aspergerův syndrom, známý také jako porucha autistického spektra (PAS), je neurovývojová porucha, která ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování. V tomto díle jsme se zaměřili na projevy a diagnostiku této poruchy.

Read More