Psychickou podporu potřebují nejen nemocní, ale také všichni, kteří se o ně pečují. Do této skupiny patří i lékaři, sestry a zdravotnický personál. O tom, jak potřebná je psychická péče pro pacienty a také o tom, jak terapeuty využívá nemocniční personál, jsme si povídali s vedoucí lékařkou geriatrické ambulance pražské Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Read More