Ředitelka Psychoterapeutického centra Gaudia ve stručnosti představuje svůj pohled na psychoterapii v současné době i na roli terapeuta.

Read More